MJ Langeveldcentrum

25 jaar

vereniging voor moderne

hermeneutiek

Hermes in de tuin.jpeg

NB: deze studiedag is uitgesteld 

de nieuwe datum is:  vrijdag 8 januari 2021

CASUS IN CONTEXT

“de context bepaalt de betekenis, maar wat bepaalt “context?”

Dat de context van iemands problematiek en iemands leven zo bepalend is in de  psychotherapie was ooit een eye opener, beschreven door Rob Lubbers in zijn boek Psychotherapie door beeld- en begripsvorming (1988)

plaatje context.jpg

Als u zin hebt in met elkaar stoeien over toepassing van een begrip op de praktijk van alledag, meld u dan aan voor deze  studiedag.

 

Aan de hand van een cliënte in een ingewikkelde context proberen we meer vat te krijgen op wat er bedoeld wordt met “context”.  

Wat is context filosofisch gezien? Is er over de eeuwen een verschuiving van betekenis?  Kun je het begrip context differentiëren?

Toepassing van het context model zoals collega Wim van der Schee dat schetst in zijn artikel "Kennisverwerving in de agogische wetenschap; waartoe zal de hermeneutiek ons brengen? " zie verwijzing onder aan deze pagina

 

13.00   ontvangst en koffie, thee

13.30   aanvang studie middag. Programma volgt

16:30   een drankje, een hapje en  mogelijkheid tot informele ontmoetingen.

 

Kosten:      30 euro – te voldoen bij aankomst

 

Adres:        Zuiderkapel, Boslaan 1 2722 BA Bilthoven ( 10 minuten lopen vanaf station)

 

Opgave:     voor 20 oktober aan: langeveldcentrum@gmail.com  ( U krijgt een bevestiging)

activiteiten 2020

20 november studiedag 

casus in context

de eerder uitgestelde:  filmmiddag 

 hoe werkt beeldcommunicatie

nav de film: Visases Villlages Agnès Varda

& JR: 

wordt verplaatst naar 19 maart 2021

nieuwsbrief HERMES voorjaar 2020

in de eerste nieuwsbrief van 2020 een kort verslag van de studiebijeenkomst van 15 november 2019.

Vervolgens zijn samenvattingen te lezen die door leden van de dependancevergadering van het Langeveldcentrum werden gehouden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van deze groep.  

Wim van der Schee. lid van onze vereniging, heeft een artikel geschreven: getiteld: "kennisverwerving in de agogische wetenschap".

door middel van onderstaande knop kunt u een samenvatting van het artikel lezen. 

De volledige tekst is op aanvraag bij Wim te verkrijgen.

Hij ziet graag uw mails en reacties tegemoet.