MJ Langeveldcentrum

25 jaar

vereniging voor moderne

hermeneutiek

 filmmiddag 2020

Hoe werkt beeldcommunicatie?

 Voor de jaarlijks lente film middag is deze keer gekozen voor 

Agnes Varda et JR:  Visages Villages (2017)

 

Aan de hand van deze film met een overdosis aan interessante beelden, gaan we het begrip beeldcommuncatie  uit de hermeneutische psychotherapie tot leven brengen.

Opgave graag  bij langeveldcentrum@gmail.com

let op  ledenvergadering:

de ledenvergadering die gepland stond op 5 juni is verplaatst naar vrijdag 3 juli.

Als de omstandigheden dat noodzakelijk maken wordt de vergadering gehouden in de vorm van een videoconferentie.

Leden die daaraan willen deelnemen kunnen zich voor 3 juli opgeven via langeveldcentrum@gmail.com

terugblik studiemiddag 15 november 2019

activiteiten 2020

uitgesteld:  filmmiddag (datum nog niet bekend).

 hoe werkt beeldcommunicatie

nav de film: Visases Villlages Agnès Varda

& JR: 

3 juli  algemene ledenvergadering

13 november studiedag 

onderwerp wordt nader bekend gemaakt

Op de studiedag van 15 november jl was Jikke de Ruiter te gast. Zij gaf een inleiding op en een workshop over de wijze waarop zij coachingstrajecten uitvoert op hermeneutische wijze.

De titel van de studiedag, 'coaching in context; ontwikkelingen naast 25 jaar MJL' geeft de plaats aan waar Jikke staat met haar theoretische achtergrond. Vanuit het gedachtegoed van haar vader, prof. Rob Lubbers. 

Tekst van de voorzitter bij het openen van het jubileumfeest 18 maart 2019

Wim van der Schee. lid van onze vereniging, heeft een artikel geschreven: getiteld: "kennisverwerving in de agogische wetenschap".

door middel van onderstaande knop kunt u een samenvatting van het artikel lezen. 

De volledige tekst is op aanvraag bij Wim te verkrijgen.

Hij ziet graag uw mails en reacties tegemoet.