top of page

MJ Langeveldcentrum
al meer dan 25 jaar
vereniging voor moderne
hermeneutiek

Hermes in de tuin.jpeg

komende activiteiten 


17 maart 2023:
filmmiddag Zuiderkapel Bilthoven

Wim van der Schee. lid van onze vereniging, heeft een artikel geschreven: getiteld: "kennisverwerving in de agogische wetenschap".

door middel van onderstaande knop kunt u een samenvatting van het artikel lezen. 

De volledige tekst is op aanvraag bij Wim te verkrijgen.

Hij ziet graag uw mails en reacties tegemoet.

nieuwsbrief HERMES 2022

 

Middels onze nieuwsbrief HERMES, houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging.

 

 

 


Van de redactie
Er is na de corona periode , die overigens nog niet voorbij is, een “nieuwe tijd” aangebroken waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Hoe ervaren we deze tijd en wat is het dat ons bevreemd?
Bevreemding kan vele gezichten hebben die ook steeds weer veranderen.
Waar denken wij aan bij het woord bevreemding.
Over dit onderwerp hebben wij vorig jaar een studiemiddag gehouden en op18 november jl werd hier een vervolg aan gegeven.
Dat is het thema van deze nieuwsbrief.
Ook na het lezen van deze brief zal bevreemding er altijd zijn.
Dat houdt ons alert en betrokken bij de wereld om ons heen.
Truus de Groot
Marianne van Arkel

plaatje hermes.jpg

Bevreemding:  studiedag op 18 november 2022
Een beknopte samenvatting van deze middag:

Gerard Weststeijn opende de middag met een boeiende inleiding, getiteld:
“Wat is bevreemding, gezien door de filosofische bril ?”.

(  zie hiernaast voor de volledige tekst.)

Vervolgens spraken Marianne van Arkel en Angeline Martin over de
bevreemding waar het gaat om onze relatie tot de dieren, vooral in de vee industrie.
Het woord zegt het al: dieren die als producten gezien en behandeld worden,
waarvan talloze schrijnende voorbeelden zijn.
Dit staat in schril contrast tot onze omgang met de gezelschapsdieren.
Bevreemdend dat 90% van het vlees bestemd is voor de export en wij, een van
de kleinste landen, het tweede exportland ter wereld zijn. Bevreemdend dat wij
1/3 van het geproduceerde voedsel weggooien en er nog steeds veel honger in
de wereld wordt geleden.


De tweede inleiding werd verzorgd door Truus de Groot en Sylvia van Loenen, met
als titel: Afrekencultuur en armoede.
Bevreemding m.b.t. armoede als blijkt dat 1 op de 20 kinderen zonder ontbijt
naar school gaan, omdat daar geen geld voor zou zijn.
Bij nader onderzoek blijkt, o.a. via de “armoede wijzer”, dat er veel mogelijk is
voor hen die echt in armoede leven. Veelal meten mensen zich een klagende,
hulpeloze slachtofferrol aan die ook cultuurbepalend is.
Een voorbeeld van bevreemding van de afrekencultuur is de wijze waarop over
Kadisha Arib door journalisten is geschreven en zij in het NRC moest lezen dat er een
onderzoek naar haar wordt ingesteld vanwege haar “schrikbewind” tijdens haar
voorzitterschap van de Tweede Kamer.
“Afrekenen”, wil men plotseling na jaren, waar komt deze cultuur vandaan en
hoe hierop te reageren.


Gerard Briggeman en Lucy Weijsenfeld spraken in het kader van de
bevreemding over de Ander en Ik.
Zij voerden een interessante discussie, over o.a. de vraag of het gaat om
“ Ik en de Ander” of “de Ander en Ik”.
In alle sectoren van de samenleving speelt dit een rol en dagelijks worden wij
hiermee geconfronteerd.


De titel van de bijdrage van Trudy Maaskant en Alie Stapel luidde:
“De invloed van de smartphone op de creatieve eigenheid”.
Op een creatieve wijze werd dit geïllustreerd, door op onze eigen smartphone te
kijken hoeveel uur per week wij gemiddeld besteden aan het kijken op dit
schermpje. De geschiedenis van de smartphone kwam langs, evenals de winst
en het verlies die deze uitvinding ons heeft gebracht.
Hoe gaan wij ouderen ermee om en hoe de jongeren en hoe bewaren we onze

creatieve eigenheid.
Diverse sites en boeken werden aanbevolen, dus huiswerk genoeg.


Tenslotte de “Bevreemding en hermeneutiek” waaraan we allemaal onze
hermeneutische bouwsteen konden bijdragen en we tot de slotsom
kwamen dat het een opbouwende studiemiddag was.


Onder het genot van een hapje en een drankje, waar iedereen ook een bijdrage
aan had geleverd, brachten wij een toost uit op het Langeveldcentrum.

logo film 15.3.20.jpeg
bottom of page