MJ Langeveldcentrum
al meer dan 25 jaar
vereniging voor moderne
hermeneutiek

Hermes in de tuin.jpeg

nieuwsbrief HERMES 2022

 

Middels onze nieuwsbrief HERMES, houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging.

 

 

 


Van de redactie
Er is na de corona periode , die overigens nog niet voorbij is, een “nieuwe tijd” aangebroken waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Hoe ervaren we deze tijd en wat is het dat ons bevreemd?
Bevreemding kan vele gezichten hebben die ook steeds weer veranderen.
Waar denken wij aan bij het woord bevreemding.
Over dit onderwerp hebben wij vorig jaar een studiemiddag gehouden en op18 november jl werd hier een vervolg aan gegeven.
Dat is het thema van deze nieuwsbrief.
Ook na het lezen van deze brief zal bevreemding er altijd zijn.
Dat houdt ons alert en betrokken bij de wereld om ons heen.
Truus de Groot
Marianne van Arkel

plaatje hermes.jpg
logo film 15.3.20.jpeg

komende activiteiten 


17 maart 2023:
filmmiddag Zuiderkapel Bilthoven

Wim van der Schee. lid van onze vereniging, heeft een artikel geschreven: getiteld: "kennisverwerving in de agogische wetenschap".

door middel van onderstaande knop kunt u een samenvatting van het artikel lezen. 

De volledige tekst is op aanvraag bij Wim te verkrijgen.

Hij ziet graag uw mails en reacties tegemoet.