top of page

MJ Langeveldcentrum
al meer dan 25 jaar
vereniging voor moderne
hermeneutiek

Hermes in de tuin.jpeg

komende activiteiten 


15 maart 2024:
filmmiddag Zuiderkapel Bilthoven

In memoriam Lottie Schenk

Op 7 oktober jl is ons trouw en geliefd lid van de vereniging Lottie Schenk op de leeftijd van 89 jaar, overleden.

Lottie was lid van onze vereniging van het eerste uur. Tot het vorig jaar bezocht ze nog trouw de verenigingsbijeenkomsten. Waarbij ze als altijd betrokken en fel kon reageren op de zaken die aan de orde waren. Ook nadat ze zelf het dagelijks werk had afgesloten nam ze nog lang actief deel aan de casuïstiek-besprekingen.

Daarnaast is ze tot het allerlaatste actief gebleven in verschillende, maar altijd sociaal betrokken, aktiviteiten in haar eigen omgeving.

We gedenken een markante vrouw. Maar ook een lieve betrokken collega.

bij elke bijeenkomst of contact had ze voor  iedereen aandacht.

In vreugde en verdriet had ze voor ieder een welgemeend bemoedigend woord.

We genoten ervan hoe ze tot op zo hoge leeftijd actief en betrokken kon blijven ondanks haar eigen verdriet en ongemak.

We zijn er trots op haar gekend te hebben en zullen haar nog lang missen.

We wensen de familie en nabestaanden sterkte met de verwerking van het verlies.

plaatje hermes.jpg

HERMES
nieuwsbrief

plaatje aankondiging.jpeg

Op vrijdagmiddag 17 november a.s. houden wij onze jaarlijkse studiemiddag voor leden en belangstellenden.

Als onderwerp hebben we deze keer gekozen voor:

Ons vak in de literatuur

Deze middag gaan we verkennen hoe over ons vak in de literatuur wordt geschreven.

 

Op verschillende manieren komt psychotherapie (in brede zin) in literaire boeken aan de orde:

  • De psychotherapeut als auteur

  • Het vak bezien vanuit de ‘leek’

  • Literaire casuïstiek vanuit engagement

  • De ‘leek’ als psychotherapeut

  • Het gebruik van literatuur in de therapie

We zijn benieuwd of we, aan de hand van verschillende voorbeelden het onderwerp hermeneutisch kunnen bekijken.

 

Wie met ons mee wil doen wordt van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.

We komen bij elkaar in de consistorie van de Zuiderkapel, Boslaan 1 in Bilthoven.

De inloop is vanaf 13.00.

We beginnen om half 2.

Rond half 5 sluiten we af met een drankje en een hapje.

Graag voor 15 november een mailtje aan: langeveldcentrum@gmail.com als u van plan bent om te komen.

bottom of page