top of page

wie zijn wij

MJ Langeveldcentrum

Het M.J.Langeveld Centrum, Vereniging voor Hermeneutiek is in 1994 opgericht, op initiatief van prof. dr. Rob Lubbers, emeritus hoogleraar Pedagogiek aan de universiteit van Utrecht. De naamgever van de vereniging is prof Martien Langeveld, de eerste hoogleraar pedagogiek voor de Universiteit van Utrecht.

Doel van de vereniging is het hermeneutisch gedachtegoed te bestuderen en in praktijk te brengen.

De vereniging bestaat uit leden en dependanceleden.

Dependanceleden zijn nu een tiental bevlogen, over het land verspreide therapeuten en psychotherapeuten.

Ze hebben allen, naast de studie epdagogiek en/of spychologie o.a. de Paos-opleiding “Psychotherapie door beeld- en begripsvorming, het grensoverschrijdend verstaan van de hermeneutiek” gevolgd.

Binnen de vereniging vormen de dependanceleden een intervisiegroep die eenmaal per maand bijeen komt om casuïstiek te bespreken. Ook houdt beurtelings een van de leden een voordracht of boekbespreking waarin de hermeneutiek een rol speelt.

De dependances organiseren tweemaal per jaar een studiemiddag die toegankelijk is voor zowel de verenigingsleden als andere belangstellenden.

Ook de website en de nieuwsbrief worden onderhouden door een aantal dependanceleden.

bottom of page