Literatuur

R. Lubbers * Hermeneutische droomanalyse, 2004
* Spelvarianten, 2002.
* De laatste dingen, Nijkerk 1978
* Opvoeden tussen gisteren en morgen, Nijmegen 1985
* Hermeneutische diagnostiek en probleemoplossing, Nijmegen 1985
* Psychotherapie door beeld en begripsvorming, Nijmegen 1988
*

Kleine pedagogiek, Nijmegen 1994

Verhofstadt-Deneve, e.a. *

Handboek ontwikkelingspsychologie, grondslagen en theorieën Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Diegem 1995.

Sanders Woudstra * Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie, van Gorkum, Assen 1985 of een latere editie.
Widdershoven * Ethiek in de kliniek, 2000.
Trudy Maaskant * Sprookjes in therapeutisch licht, 1997