HERMES NIEUWSBRIEF  december 2018

 

25 jarig jubileum van het M.J. Langeveldcentrum

 In 2019 is het 25 jaar geleden dat onze vereniging door Rob Lubbers en  het bestuur in de persoon Van Ton Weijsenfeld is opgericht.  Doel was en  is het verbreden en verspreiden van het hermeneutisch gedachtengoed  toegepast op “de mens als tekst” en de daarmee op psychotherapie en  psychologische hulpverlening.
Als dependances hebben we besloten een heel jaar in het teken van dit j ubileum te zetten.
De eerste gelegenheid wordt 15 maart 2019.
Andere jaren organiseren we begin maart, rond de geboortedatum van  Rob Lubbers, een film en studiemiddag. Dit jaar wordt dat anders: 
We organiseren een ontvangst voor leden van de vereniging,oudleden,  familie van Rob Lubbers en genodigden.  
Vervolgens maken we een thematische wandeling van plm. 60 minuten  door de Bilthovense bossen, om te eindigen met een borrel en een  lopend buffet in een restaurant in De Bilt. 
Voor degenen, die niet kunnen wandelen is er de mogelijkheid direct naar  het restaurant te gaan. We hopen dat de meeste mensen wel met de  wandeling mee willen doen.
Tevens verwachten we, dat e.a. het karakter van een reünie zal krijgen.  Nadere berichten volgen, over thema, over reünie, het restaurant en  kosten.  Kent u mensen geïnteresseerd in MJL, neem ze mee. 
Aanvang: 14.00 in de Zuiderkerk aan de Boslaan nr. 1 in Bilthoven. Rond 16.30 ontvangst in het restaurant voor een drankje en een hapje.
De kosten, van de middag komen voor rekening van het MJLangeveldcentrum, deelname aan het lopend buffet is voor eigen rekening en bedraagt ongeveer € 30, -
 
 
Hebt u foto’s, wilt u ze dan gedigitaliseerd voor 15 december opsturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij maken dan van het geheel een presentatie.

Opgave: in verband met de catering is aanmelding noodzakelijk, en wel voor 15 december 2018:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij hebben er zin in en we hopen u ook.

 

Studiemiddag 16 november

25 jaar MJ Langeveldcentrum:

Studiemiddag 25 jaar MJL. Wat heeft de hermeneutiek ons gebracht? Terugblik van de dependanceleden in woord en beeld.

 

Datum: vrijdag 16 november 2018
Plaats: Zuiderkapel Boslaan 1 Bilthoven
Aanvang: 13.00

Thema: de leden blikken terug met eigen beeld en verhaal. Wat heeft 25 jaar hermeneutiek ons gebracht?
Inhoud: Ieder neemt een” beeld” mee met een eigen verhaal en waar past dat in het gedachtengoed van Rob Lubbers. Daarna dialoog/reflectie over het verhaal met de aanwezigen. Dependanceleden brengen ieder beeld en verhaal in. 10 minuten en 5 minuten discussie. 
Slot: Wat heeft het ons gebracht? Zijn we wijzer geworden?

Programma van de middag:

12.50     Aankomst. Koffie/thee

13.30    Opening. Angeline Martin

13.40    Terugblik: De strijd tegen het misverstand. Wat is hermeneutiek? DVD en PPP.

13.05     Hoe deden we therapie? DVD casus Rob Lubbers.

14.20     Wat is er in mijn hermeneutische therapeutische houding veranderd?    Trudy Maaskant.

14.30     Hermeneutiek in de huidige praktijk. De hermeneutische cirkel, dromen en stappenplan.   Sylvia van Loenen

14.45     Beeld in context. Alie Stapel

                                               Pauze

15.30     Belang van abstinentie. door Gerard Briggeman

15.45     Samen op weg. Lucy Weijsenfeld

16.00     De grotere waarheid van H.G.Gadamer. Gerard Weststeijn

16.15     Wat hebben 25 jaar ons gebracht? Zijn we wijzer geworden?

                                              Hapje en drankje

Truus de Groot is discussieleider. Angeline Martin sluit af.

 
Na afloop, om ongeveer half 5, praten we graag na onder het genot van een drankje en een hapje.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Toegang vrij.

Van de redactie:

Het is herfst.
Het seizoen van afscheid nemen.
Afscheid nemen van de zomer.
De zomer waarin de zon zo uitbundig gestraald heeft.
Binnen de Langeveldvereniging hebben we ook afscheid moeten nemen.
Afscheid van Inge van Kampen.
Zij was zo stralend aanwezig.
Haar plek is leeg.
In deze Nieuwsbrief besteden wij aandacht aan het overlijden van Inge.
Het leven gaat door.
Na de herfst en de winter, breekt de lente aan.
In het voorjaar bestaat de Langeveldvereniging 25 jaar en dit jubileum vieren
wij graag met u.
Meer hierover leest in deze Nieuwsbrief.

In memoriam Inge van Kampen-Laninga

Tot ons grote verdriet is op 3 juli 2018 Inge van Kampen-Laninga op 73-jarig leeftijd overleden.
Inge was vanaf de oprichting van de Langeveldvereniging zeer betrokken bij de vereniging.
Ook was zij lid van de redactie van de Hermes.
Op 10 juli is in de Janskerk te Utrecht onder grote belangstellig afscheid van Inge genomen.
Namens de Langeveldvereniging heeft Marianne van Arkel gesproken.
Hier volgt de tekst van de toespraak op Inge’s uitvaart 10 juli 2018:
 
Mijn naam is Marianne van Arkel en ik spreek hier namens de
Langveldvereniging, een vereniging bestaande uit pedagogen, psychologen,
therapeuten, die al bijna 25 jaar maandelijks bij elkaar komen om het
gedachtengoed van de Hermeneutiek, waarin beelden en verhalen in de
therapie centraal staan, met elkaar te bestuderen en te bespreken.
De initiator en inspirator van de Langeveldvereniging was Professor Rob
Lubbers, waarvan Inge dikwijls zei dat ze zoveel van hem geleerd had en ook
veel aan hem te danken; Inge vond het belangrijk dat het werk van Rob werd
voortgezet.
Inge was erg betrokken bij onze vereniging.
Zij was contactpersoon en ook redactielid van de Nieuwsbrief; wat zal het
vreemd zijn om zonder haar redactievergaderingen te houden, waar we niet
alleen over de inhoud te spraken, maar ook over onze eigen levens.
Inge stelde zich positief kritisch op, was zeer deskundig, integer en wist van
aanpakken; ze kon ook impulsief zijn.
Inge was een warme en kleurrijke persoonlijkheid, monter en blijmoedig; een
hartelijke vrouw en altijd geïnteresseerd in de medemens.
Als ik aan Inge denk, dan denk ik aan een heel lieve collega en vriendin die we
erg zullen missen bij onze bijeenkomsten.
In juni kwam Inge voor de laatste keer bij ons langs, samen met Jaap en Els. We
haalden herinneringen op en zij vond het zo fijn dat wij “elkaars taal” spraken.
Op een gegeven moment zei Inge: “en nu?”……stilte….
“Dan ga ik maar”, nam van ons allemaal persoonlijk afscheid en diep ontroerd
zwaaiden wij haar uit.
Afgelopen vrijdag hebben wij op de plaats waar Inge altijd zat, een kaars, in de
vorm van een zonnebloem, ontstoken.
In het boek “De laatste dingen” van Lubbers, schrijft hij:
“ Geen mens kan de vraag betreffende voortbestaan beantwoorden omdat
zijn kennis gebonden is aan zijn werkelijkheid. Vandaar dat sterven een
mysterie is en de dood de grote onbekende”.
Beelden en verhalen staan centraal bij de Langeveldvereniging.
Verhalen geven inhoud aan een mensenleven.
De mens zelf is zijn verhaal.
Het levensverhaal van Inge is voltooid.
Door verhalen met elkaar te delen, blijven de herinneringen aan Inge leven

Ten Slotte:   

Stellen wij het op prijs als de lezer van de Hermes ook kopij opstuurt en ons opmerkzaam maakt op onderwerpen die de aandacht verdienen en eventueel in de volgende Nieuwsbrief geplaatst kunnen worden.
U kunt mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..